Mali

Mali

I SKUPINA
Vrtićku skupinu "Mali" pohađaju djeca od 3 do 5 godina (10 satni redoviti vrtićki program)
Veliki

Veliki

II SKUPINA
Vrtićku skupinu "Veliki" pohađaju djeca od 4 do 5 godina (10 satni redoviti vrtićki program)
Školarci

Školarci

III SKUPINA
Vrtićku skupinu "Školarci" pohađaju djeca od 5 godina do polaska u školu.