Oglas za upis djece u poslijepodnevni rad i produženi boravak Dječjeg vrtića “Pinokio”

 
 

OBJAVA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ ZA PEDAGOŠKU GODINU:  2019./2020.

 

      Na temelju zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97., 107/07. i 94/13.), te na temelju članka 11. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Pinokio“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Pinokio“ objavljuje javnu objavu upisa djece u dječji vrtić za pedagošku godinu 2019./2020. u cjelodnevni redovni program.

      Zahtjevi za upis primat će se od 01.04.2019. godine do 01.05.2019. godine u prostorijama Dječjeg vrtića „Pinokio“, svakog radnog dana (osim subote i nedjelje) u vremenu od 10:30 do 14:00 sati.

      Zahtjev za upis djece podnose korisnici usluge koje imaju  prebivalište na području grada Bjelovara za djecu koja navršavaju 3. godine, za vrtićku dob (cjelodnevni 10 satni program).

     Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbom pravilnika, a preuzima se osobno u objektu Dječjeg vrtića „Pinokio“, na adresi Milana Šufflaya 6, 43000 Bjelovar.

     Sve obavijesti i informacije u svezi upisa mogu se dobiti na tel: 043/212-035 svakog radnog dana od 09:00 do 15:00 sati.

     Upisi djece koja imaju prebivalište na području drugih općina također će se upisivati, pod uvjetom da nisu popunjeni svi smještajni kapaciteti sa djecom roditelja, skrbnika sa područja grada Bjelovara.

 

                                                                                            Dječji vrtić „Pinokio“

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Na temelju zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97., 107/07. i 94/13.), te na temelju članka 11. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u dječjem vrtiću „Pinokio“ Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Pinokio“ objavljuje

 

                                   OGLAS ZA UPIS DJECE U POSLIJEPODNEVNI RAD I PRODUŽENI BORAVAK DJEČJEG VRTIĆA „PINOKIO“

 

      Od 28. siječnja 2019. godine u Dječjem vrtiću „Pinokio“ započinju upisi djece  za poslijepodnevni rad vrtića, tj. produženi boravak.

     Dječji vrtić „Pinokio“ sudjelovao je kao partner u projektu „Vrtići po želji roditelja“, čiji je nositelj Grad Bjelovar. Projekt je prijavljen na natječaj Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku „Vrtići za skladniji život“ objavljenog u okviru otvorenog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava Unapređenje usluga za djecu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, financiranog iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

       Dječji vrtić „Pinokio“ će poslijepodnevni rad, tj. produženi boravak provoditi u terminu od 14:30 – 19:30 sati.

      Poslijepodnevni rad vrtića, tj. produženi boravak je besplatan, odnosno bez ikakve naknade za roditelje.

     Svi zainteresirani roditelji/skrbnici sve obavijesti i informacije u svezi upisa mogu dobiti od ravnateljice Đurđević na broj telefona: 043/212-035 svakog radnog dana, od 09:00 – 15:00 sati, ili osobni dolazak u matični objekt DV „Pinokio“, Ulica Milana Šufflaya 6, Bjelovar, ili na e-mail: pinokio.vrtic@gmail.com

 

 Oglas vrijedi do popunjenja kapaciteta!

 

 

                                                                                                       Ravnateljica:

                                                                                                       Silvana Đurđević

Preuzmite dokument:

Objava upisa - projekt 2019   (185 KB)
Img045   (121.41 KB)
Img045   (121.41 KB)
Upis pedagoska godina 2019 2020   (187.18 KB)