OBJAVA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ PINOKIO ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020./2021.

 
 

Na temelju Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97., 107/07. i 94/13.), te na temelju članka 11. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Pinokio“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Pinokio“ objavljuje javnu objavu upisa djece u dječji vrtić za pedagošku godinu 2020./2021. u cjelodnevni redovni program.


Zahtjev za upis djece podnose korisnici usluge koje imaju prebivalište na području grada Bjelovara za djecu koja navršavaju 3. godine, za vrtićku dob (cjelodnevni 10-satni program).


Zahtjev za upis podnositi će se osobnim dolaskom na adresu vrtića: Milana Šufflaya 6. 43 000 Bjelovar, i to od 01. lipnja 2020. godine pa do popunjenja kapaciteta.  


Upisi djece koja imaju prebivalište na području drugih općina također će se upisivati, pod uvjetom da nisu popunjeni svi smještajni kapaciteti sa djecom roditelja, skrbnika sa područja grada Bjelovara.

 

        Dječji vrtić „Pinokio“