Projekt Škole za Afriku i Aziju
 

“Škole za Afriku” zajednička je inicijativa UNICEF-a, Zaklade “Nelson Mandela” i Hamburškog društva za promoviranje demokracije i međunarodnog prava, pokrenuta 2005. godine u Cape Townu. U prikupljanju pomoći za 13 najugroženijih zemalja u Africi  uključilo se 27 razvijenih zemalja iz cijelog svijeta, a dosad je u njima prikupljeno više od 225 milijuna američkih dolara.

"Škole za Afriku" humanitarno-edukativni je program kojemu je cilj osiguravanje obrazovanja za najranjiviju djecu Burkine Faso, a time i odrastanja dostojnog svakog djeteta.

Osim zaštite prava na obrazovanje za najranjiviju djecu afričkih zemalja, cilj ovog programa je poticanje odgovornog djelovanja, empatije i tolerancije među djecom i mladima u Hrvatskoj. Sudjelujući u edukativnim aktivnostima programa Škole za Afriku, mladi osnažuju svoju ulogu aktivnih zagovaratelja dječjih prava te razvijaju svijest o važnosti obrazovanja za ostvarivanje vlastitih potencijala.

U program „Škole za Afriku” u školskoj godini 2017./2018.  bilo je uključeno čak 244 škola i 96 dječjih vrtića iz cijele Hrvatske, od kojih je jedan i naš Dječji vrtić "Pinokio".

Galerija slika:

  Projekti vrtića - Sve