Dječji vrtić Pinokio

Zašto odabrati nas
10 SATNI PROGRAM
Nudimo desetosatni program za djecu od tri godine do polaska u školu
EDUKACIJA DJECE
Učenje stranih jezika i drugi programi umjetničkog i kulturnog sadržaja
DNEVNE AKTIVNOSTI
Planirano izmjenjivanje dnevnih aktivnosti djeteta
BORAVAK DJECE NA ZRAKU
Boravka djece izvan vrtića. Suradnja pri organizaciji jednodnevnih izleta u prirodu.
PROGRAMI ZA DAROVITU DJECU
Nudimo programe za darovitu djecu predškolske dobi
STRUČNO OSOBLJE
Marljivi odgajatelji i stručni suradnici pružaju kompletnu skrb za vaše djete
Mali
Mali

Vrtićku skupinu "Mali" pohađaju djeca od 3 do 5 godina (10 satni redoviti vrtićki program)

Veliki
Veliki

Vrtićku skupinu "Veliki" pohađaju djeca od 4 do 5 godina (10 satni redoviti vrtićki program)

Školarci
Školarci

Vrtićku skupinu "Školarci" pohađaju djeca od 5 godina do polaska u školu.